Labia Reduktion

Labiareduktion er en operation, der formindsker de små kønslæber (labia minora). Der skal være en lægelig/medicinsk årsag til, at indgrebet foretages, da der i lovgivningen er besluttet, at denne operation ikke må udføres udelukkende af kosmetiske grunde.

Labia minora

Kvindens krop og dermed også hendes kønsorganer udvikles gennem hele livet. Man ser således anderledes ud som 80-årig ift. dengang, man var 18 år. Derudover findes der mange forskellige varianter af normal. Man anser som hovedregel først kvinders kønsorganer som fuldt udviklet omkring 25 års alderen. Vi foretager derfor sjældent labiareduktion før denne alder.

Risici

Det er ikke uden risiko at få foretaget labiareduktion. De hyppigste komplikationer er blødning, betændelse, nedsat følsomhed og kroniske smerter. Der kan komme senfølger i form af arvæv med skrumpning, så udseendet ikke bliver så pænt. Det kosmetiske resultat kan således ikke garanteres. Der findes ingen opgørelser, der viser hvor stor risikoen for de enkelte senfølger er.

Patienttilfredshed efter indgrebet er større end 90% !

Operation

Operationen udføres i lokal bedøvelse og varer ca. ½ time. Efter operationen kan såret væske en del og danne en gullig sårskorpe, fordi der dannes megen lymfe. Dette er ikke tegn på betændelse. Vævet falder til ro i løbet af en uge, og smerterne fortager sig. Såret er fuldstændig helet efter ca. 2-3 uger.

Sygemelding

Vi anbefaler sygemelding i ca. 1 uge, kortere eller længere afhængigt af dit arbejdes karakter.