Utilsigtet hændelse

Ønsker du at indberette en utilsigtet hændelse

  1. Styrelsen for Patientsikkerhed, klik her https://stps.dk/
  2. Patientkontoret i Region Nordjylland, klik her http://www.rn.dk/patientkontor

Eller der forefindes en patient folder på klinikken.