Patientstilfredshedsundersøgelse

Patienttilfredshedsundersøgelse forfindes på klinikken i papirsform.

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder forfindes på klinikken i papirsform.