Rejseforsikring og sygdom

Klinikken gør opmærksom på, at gyldig rejseforsikring betinger, at man er rask og/eller stabil ved evt. kronisk sygdom i minimum 2 måneder før afrejse.

Klinikken anbefaler derfor, at udredning og evt. behandling enten foretages i god tid før 2 mdr. før afrejse, eller om muligt afvente til efter rejsen.

Hvis ikke dette er muligt, anbefales det at søge “forhåndsgodkendelse” hos dit rejseforsikringsselskab.

Refusion af rejseudgifter før afrejse betinger, at man er rask/stabil før køb af rejsen. Ved tvivl anbefales, at man konfererer med rejseforsikringen mhp “forhåndsgodkendelse”.

Speciallæge Morten Ring Aps.